Regulament Men’s Health DĂ JOS BURTA! 2015

0
198

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a. Concursul “Dă jos burta!” este organizat de SC BURDA MEDIA BUCUREŞTI SRL, persoană juridică română, cu sediul in Bucureşti, Bd. Decebal, nr 25-29 , Olympia Tower, et 4, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO 30 INGB 0001000156728913, deschis la ING BANK, reprezentată prin SANDRIN APOSTOLOIU în calitate de Administrator.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.menshealth.ro

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest program de antrenament, se pot înscrie bărbați cu vîrste cuprinse între 25 și 45 de ani, fără boli cronice sau dizabilități fizice de toate gradele. Pot lua parte la acest program bărbați supraponderali, care au disponibilitatea de a se supune antrenamentului de trei ori pe săptămînă.

De asemenea, cei care se înscriu la concurs trebuie să aibă disponibilitatea de a locui în București pe perioada desfășurării antrenamentului (11 mai- 7 iunie 2015).

La acest concurs nu pot participa angajaţii societăţii SC Burda Media Bucureşti şi ai altor companii implicate în desfaşurarea campaniei (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfaşurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFAŞURARE

Înscrierile în concurs se fac în perioada 24 martie – 3 mai și se vor face pe baza completării formularului de concurs de pe site-ul www.menshealth.ro.

Data limită pentru completare pe site-ul www.menshealth.ro este 3 mai 2015. Selecția candidaților se face în ziua de 5 mai 2015, prin tragere la sorți dintre toți bărbații înscriși în concurs care respectă condițiile din regulamentul de înscriere. Vor fi aleși opt finaliști, care sînt obligați să pună la dispoziția organizatorilor datele personale.

Cei opt finaliști vor fi contactați telefonic de către reprezentanții revistei Men’s Health și vor trebui să se prezinte la sediul SC BURDA MEDIA BUCUREŞTI SRL, din Bucureşti, Bd. Decebal, nr 25-29 , Olympia Tower, et 4, sector 3, la data de 7 mai 2015. La data de 7 mai li se va recolta proba de sînge pentru un set de analize necesare stabilirii programului nutrițional, vor fi cîntăriți și li se va măsura stratul de țesut adipos.

Toți concurenții vor fi supuși unui consult medical general și vor primi și echipamentul sportiv necesar. Numele participanților la programul de antrenament vor fi publicate pe www.menshealth.ro, la data de 7 mai, și în numărul din luna iunie 2015 al revistei Men’s Health. Programul de antrenament se va desfășura în perioada: 11 mai- 7 iunie 2015. La data de 8 iunie va fi desemnat cîștigătorul concursului. Odată aleși drept competitori în cadrul concursului DĂ JOS BURTA!, concurenții semnează un acord de colaborare și nu au dreptul să se retragă pînă la finalizarea concursului.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

Vor fi aleși 8 bărbați dintre toți cei înscriși în competiție (bărbați supraponderali), care vor fi integrați în programul de antrenament DĂ JOS BURTA!, prezentat în revista Men’s Health. Cei 8 bărbați care vor fi aleși să participe la programul de antrenament vor beneficia pe parcursul derulării programului de:

*abonament gratuit pentru o lună la sala World Class Fitness Romania

*echipament sportiv care va conține costum sport, tricou, șort, șosete, pantofi sport, geantă sport.

De asemenea, concurenții vor avea ocazia să lucreze cu cei mai buni specialiști în antrenament fizic, nutriție, psihologie, medicină sportivă. Concurenții vor respecta cu strictețe indicațiile pe care specialiștii le vor oferi și nu vor folosi în acest program altceva decît mijloace naturale de reducere ale greutății. Este interzisă folosirea metodelor chirurgicale sau substanțelor chimice (medicamente) pentru slăbit. Alegerea cîștigătorului se va face în urma evaluării impactului pe care programul de antrenament l-a avut asupra celor opt bărbați. Juriul va fi alcătuit din:

* un reprezentant al revistei Men’s Health

* alți parteneri ai concursului DĂ JOS BURTA!

5. TAXE SI IMPOZITE

Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, aşa cum a fost modificat si republicat.

Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câstigatorilor.

 

6. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament sta la dispoziţia oricarei persoane sau autoritaţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.menshealth.ro. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, in conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participanţii sunt de acord ca adresele lor de e-mail să intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreaţi ai acestuia, să fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţii de a participa la promoţii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisă a participantului, datată si semnată, expediată pe  adresa Bd Decebal, nr 24-29, Olympia Tower, et 4, Sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, organizatorul se obligă:

  • să confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;
  • să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să steargă sau să transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozitiile legale;
  • să  înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

8. DISPOZITII FINALE

Participanţii la concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de campanie duce la anularea automată a câştigurilor.

Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare de către organizator, în diverse materiale tiparite, audio sau video.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.menshealth.ro. Modificarea işi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa si afişării lor pe website-ul menţionat anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei promoţionale se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC BURDA MEDIA BUCURESTI SRL, Bd. Decebal, nr 25-29, Olymipa Tower, et 4, sector 3, Bucureşti, Departament de Marketing , pâna la data la care acest regulament produce efecte. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.

9. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prezenta campanie promoţională poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă  majoră conform legislaţiei in vigoare, inclusiv în cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţionala.

10. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participanţii la prezenta Campanie promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instaţele judecătoreşti române competente.

 

 

Sandrin Apostoloiu

Administrator

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here